Servicemenu

Samen overheidscommunicatie verbeteren!

Verslag bijeenkomst 5 november

Welkom, dit is de tweede nieuwsbrief vanuit het project Bouwen aan Brieven!
Bouwen aan Brieven is een e-participatie project met gratis faciliteiten. Online, in dialoog met de burger brieven, teksten van sites of beleid verbeteren. Het is geïnitieerd door de gemeente Zeist en gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. U heeft binnen zeer korte tijd dit project gerealiseerd in uw eigen organisatie. Bouwen aan Brieven levert begrijpelijke taal, meer vertrouwen van de burger, vermindering van regeldruk, een luisterend oor en een 7 voor dienstverlening.

Bekend met Bouwen aan Brieven?

Wellicht heeft u de voorlichtingsbijeenkomsten op 4 juni of op 5 november bijgewoond in Zeist. Het is ook mogelijk dat u over het bouwen aan brieven project heeft gehoord of dat u helemaal niet bekend bent met deze makkelijke en flexibele innovatie die elke overheidsinstelling tot 1 mei 2011 gratis kan toepassen. In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de laatste voorlichtingsbijeenkomst en de verdere ontwikkelingen. Voor meer informatie over de precieze inhoud van het project en alle mogelijkheden, verwijzen wij u door naar de website of de informatiebrochure.

Voorlichtingsbijeenkomst 5 november

De tweede voorlichtingsbijeenkomst van Bouwen aan Brieven vond op 5 november plaats in de raadszaal van de gemeente Zeist. Een druk bezochte bijeenkomst waar geïnteresseerden vanuit meer dan twintig verschillende overheidsinstellingen aanwezig waren. Van de gemeente Vaals tot vertegenwoordigers van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Het programma begon met een welkomstwoord van Johan Varkevisser, Wethouder Dienstverlening.

Dennis Vork, manager Publiek en Dienstverlening van de gemeente Zeist, vertelde vervolgens meer over de ontstaansgeschiedenis van Bouwen aan Brieven en de toekomstplannen (presentatie) van Zeist. De derde spreker was Roland Al van het ministerie van Buitenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hij gaf zijn toelichting op de positie van Bouwen aan Brieven binnen het innovatiebeleid van BZK.
Lex Slaghuis en Susanne Emde gaven vervolgens een instructie (presentatie) van het Bouwen aan Brieven platform, de werkwijze en de gratis faciliteiten. Hier werden de vragen beantwoord: wat heb ik nodig en hoe kan ik zo snel mogelijk aan de slag met Bouwen aan Brieven en hoe werkt het technisch platform? De bijeenkomst werd afgesloten met een forumpanel, waar de vertegenwoordigers van de al deelnemende gemeentes aan het woord kwamen. Was u niet bij de bijeenkomst aanwezig maar wilt u wel contact met deze vertegenwoordigers opnemen? De contactgegevens staan op de website vermeld.

Gemeente Ede online en velen volgen!

De gemeente Ede is inmiddels als vijfde gemeente online met Bouwen aan Brieven. Op http://www.ede.nl/bouwen-aan-teksten. Breda is een van de gemeentes die Ede voorging. Wilt u lezen hoe zij Bouwen aan Brieven hebben ervaren, zie de evaluatie (document) of ga naar de website www.bouwenaanbrieven.nl. Verder zijn de gemeentes Groningen, Apeldoorn, Eindhoven en Nijmegen druk bezig met de voorbereidingen van Bouwen aan Brieven.

Aanmelden voor Bouwen aan Brieven en de online sessies

Wilt u Bouwen aan Brieven toepassen in uw organisatie? Ga dan naar de website van Bouwen aan Brieven. Hier vindt u het draaiboek waarmee u een start kan maken met de projectaanpak. Gaat u daadwerkelijk Bouwen aan Brieven implementeren en wil u toegang tot het Bouwen aan Brieven platform neem dan contact op via het contactformulier of bel Lex Slaghuis op +31 (0) 20 716 39 63.
U kunt zich bij Lex Slaghuis ook aanmelden voor verschillende webtrainingen. In het nieuwe jaar vinden deze onder andere plaats op 17 januari en 14 februari. Bij een webtraining wordt het Bouwen aan Brieven platform gedemonstreerd en een voorbeeld uitgewerkt.

Let op!

Gezien de doorlooptijd van een Bouwen aan Brieven project (ongeveer 3 maanden) kunt u tot uiterlijk 1 februari een start maken met Bouwen aan Brieven, zonder kosten voor het Bouwen aan Brieven platform. De financiering vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eindigt namelijk per 1 mei 2011.
‘Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, Directie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid’.

Dit bericht is geplaatst in News. Bookmark de permalink . Trackbacks en Reacties zijn beide tijdelijk gesloten.