Servicemenu

Samen overheidscommunicatie verbeteren!

  1. Home >
  2. Disclaimer

Disclaimer

Copyright
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Bouwen aan Brieven tenzij expliciet anders vermeld. De rechten van Bouwen aan Brieven op intellectueel eigendom worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Bouwen aan Brieven deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Bouwen aan Brieven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.