Servicemenu

Samen overheidscommunicatie verbeteren!

  1. Home >
  2. Organisatie>
  3. Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

De betrokkenheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij het project Bouwen aan Brieven past in de ambitie van het kabinet om op korte termijn overbodige regels voor burgers, bedrijven en overheidsinstellingen te schrappen en de dienstverlening van de overheid te verbeteren.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet zich in om meer gemeenten het goede voorbeeld van Bouwen aan Brieven te laten volgen, om zodoende de doorstroming van goede voorbeelden van innovatieve dienstverlening in de publieke sector te verbeteren.