Servicemenu

Samen overheidscommunicatie verbeteren!

  1. Home >
  2. Over Bouwen aan Brieven>
  3. Methodiek

Methodiek

De filosofie

De bouwen aan brieven methodiek staat voor een makkelijk, flexibel en goedkoop te implementeren project om burgerparticipatie  meer te stimuleren en te innoveren. Het vindt haar aansluiting bij bestaande processen, zoals beleid, brieven of webteksten. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande communicatiekanalen zoals lokale media, de eigen website en klantrelaties. In alles staat verbetering samen met de burger centraal.

Bouwen aan Brieven is daarnaast ook een verspreidingsproject, met als doel zoveel mogelijk overheidsinstellingen gebruik te laten maken van deze methodiek en hen producten en resultaten met elkaar laten delen. Het gaat om kennisdeling en het wiel niet opnieuw uitvinden  Er kan dus ook gebruik worden gemaakt van alle producten en resultaten die al geproduceerd zijn door andere deelnemende overheidsinstellingen. 

Inmiddels hebben meerdere overheidsinstellingen met deze methode succesvol hun dienstverlening verbeterd. Zij hebben dat allemaal gedaan met een eigen unieke insteek, de inhoud en aanpak van de verschillende projecten kunt u vinden bij het overzicht van deelnemers.

De faciliteiten

Elke deelnemer aan Bouwen aan Brieven mag verder vrij gebruik maken van het draaiboek, wat gemaakt is  om te helpen bij het opzetten en uitvoeren  van een Bouwen aan Brieven project. In het draaiboek wordt een chronologische opbouw gevolgd: Initiatie-, definitie-, voorbereiding-, uitvoering- en evaluatie- fase. Per fase worden essentiële stappen benoemd en uitgewerkt met checklists, tips, takenverdeling en uit te voeren acties. Dit zijn telkens suggesties voor een succesvol Bouwen aan Brieven traject, toevoegingen of veranderingen zijn natuurlijk altijd mogelijk.