Servicemenu

Samen overheidscommunicatie verbeteren!

  1. Home >
  2. Voordelen

Voordelen

Het e-participatie project Bouwen aan Brieven implementeren levert uw organisatieĀ tal van voordelen op;

Antwoord op knelpunten vermindering regeldruk

Het geeft antwoord op 4 van de topĀ 10 knelpunten vermindering regeldruk die door burgers wordt ervaren. Er is aansluiting bij het programma vermindering regeldruk en administratieve lastenvermindering van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Lees verder

Optimalisatie dienstverlening

De grote winst voor alle partijen, zowel voor burgers als overheid is de lastenvermindering en de optimalisatie van de dienstverlening. Lees verder

Gebruik van E-participatie

Het gebruik van Bouwen aan Brieven als e-participatie instrument bevordert de betrokkenheid van de burgers bij de overheid. Lees verder