Servicemenu

Samen overheidscommunicatie verbeteren!

  1. Home >
  2. Voordelen>
  3. Antwoord op knelpunten vermindering regeldruk

Antwoord op knelpunten vermindering regeldruk

Het project geeft een antwoord op 4 van de top 10 knelpunten vermindering regeldruk die door burgers worden ervaren.

Begrijpelijke taal

Dit punt spreekt voor zich. De kwaliteit van o.a brieven gaat met sprongen vooruit. De uiteindelijke brieven worden als veel leesbaarder ervaren.

Meer vertrouwen

Het project zelf is zeer transparant. Op internet is te volgen wat er met suggesties wordt gedaan. Een meer begrijpelijker brief roept minder vragen op en geeft minder het idee dat de overheid wat te verbergen heeft.

Een luisterend oor

De medewerkers zijn juist een en al oor naar wat de inwoners te vertellen hebben over de brieven. Er ontstaat een dialoog. En beide partijen voelen zich serieus genomen.

Een 7 voor Dienstverlening

Het gaat hier om de knelpunten die worden vermeld in het programma Regeldruk en administratieve lastenvermindering van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Het gehele programma kunt u hier vinden.