Servicemenu

Samen overheidscommunicatie verbeteren!

  1. Home >
  2. Voordelen>
  3. Gebruik van E-participatie

Gebruik van E-participatie

Het gebruik van een e-participatie instrument zorgt voor betrokkenheid en draagvlak van burgers. Onder e-participatie wordt in dit project verstaan het benutten van wiki’s om burgers meer te betrekken bij het verbeteren van publieke dienstverlening.